torsdag 31. mai 2007

Norsk eksamen, friskriving...

Då var Norsk eksamen, friskriving, gjennomført den også. Dette betyr at eg ikkja skal ha skriftlig eksamen på veeeldi lenge. Kordan føles d'? Fantastisk!!! Knall. Tror d' gikk bra på denne eksamenen også. :D

Noen som har opplevd å lese gjennom noe du har skrevet sjøl, og så kommer du til et ord som du vet at du har sett ørten ganger, men d' ser helt ukjent ut. Må bla opp i ordboka for å se at d' faktisk e' et ord. Har hatt flere sånne ord i dag. Ganske ekkel følelse. D' var rett skrevet og d' va' ord også, så d' var nok bare eg som såg meg blind på det ene ordet, der og da. Kommer ikkje på noen spesielle ord som e' sånn akkurat no, men eg har hatt et par som går igjen. ( Jeg har skrevet på bokmål i hele dag, så dialektskrivingen min e' litt påvirket av d'...)

tirsdag 29. mai 2007

Ferdi med Norsk eksamen fagdag.

Jaaaaa.
Då va eg ferdi med første eksamen i år, Norsk fagdag.
Fantastisk! Trur d' gikk heilt greit. Var ganske nærvøs før eg fekk sett oppgavene. Då eg fekk sjå dei, vart eg betraktelig letta.

Dette gjekk så smurt, så lenge "Litterær vårrengjøring må til" ,av Frode Korslund, e' ein ironisk artikkel, og at eg forstod oppgåva rett. Uansett så trur eg at da gjekk sånn so' eg hadde håpt, dvs. betre enn eg hadde trudd, då eg våkna i dag tidleg. Var heilt greie oppgåve, har sett verre... No e' da berre ein skriftleg eksamen igjen i år, og d' e' friskriving sidemål på torsdag. Ette' da kjeme muntli eksamen og avslutningsfest. Litt rart å tenkja på at eg snart e' ferdi på TAF.
Men da ska no bli litt godt og... ;)

lørdag 26. mai 2007

Examen Artium

2 skriftlege Norsk examenar og 1 munnleg examen.
Det kan tellast på ei hånd det...
Ikkje lenge att no.

Examens nervar
Lesing til examen
Forventing om å bli ferdig
Kjøpt billet til avslutningsfesten
Kome inn på Bibelskulen i Grimstad, til hausten
Funne ut kva eg skal bli når eg vert stor X
Draumar om framtida

Kva skjer etter at eg har gått eit år i Grimstad, på musikk og formidling?
- Me not know.

torsdag 24. mai 2007

HipHop; ka høyre ein ette', lyd eller mangel på lyd?

Jau, so' eg har sagt tidlegare så e' eg forsåvidt åpen for d' mesta, når d' gjelde musikk.

Den siste sjangeren eg har klart å lura meg innom e' HipHop, so' forøvrig høres' heilt forferdelig ut på mitt fantastiske sorroundannlegg... D' vert ofte definert so' dunk-dunk musikk, av enkelte, på mitt sorroundanlegg e' d' verkeleg den rett definisjonen av denne type musikk. Ein høre stortsett berre dunk-dunk, viss ein lukke att døra t' kjellarstova. På mindre anlegg m' mindre basselement, får ein passlege mengda bass. M' ein Subwoofer festa t' forsterkaren får ein heftige mengder m' bass, i djupare toneleie enn ein ville trudd denne musikken kunne inneholda. Ganske fasinerande, viss du like bass då...

Eg like f.eks Madonna, så lenge ho helde seg langt unna dvd-spelaren min, sånn indirekte då. Dette ganske enkelt fordi den e' kopla t' forsterkaren, so' igjen e' kopla t' Sub'en m' ein fin, lilla kabel. Ka e' vitsen m' å overdrive så vanvittig m' bass'en på desse songane? Eg har ein litt sær teori på dette... Teorien min omfattar forsåvidt lyd, generellt sedd. Den e' litt avansert, så hald deg fast...

Randi's teori om øyre og lyd:
Når vi menneske høyrer ein lyd, so' t' dømes musikk, høyrer ein ette' tomromma, der d' 'kje e' nokon lyd i d' heile teke. E' du m'? Sikkert 'kje, har endå 'kje fått nokon m' på denne teorien. Den e' 'kje heilt ferdi' utvikla endå, men eg presenterer den delen eg har tenkt litt gjennom... Hehe... Litt abstrakt dette, sidan eg 'kje veit heilt korleis d' passar inn i medisinske studier...

Har du nokon gong hatt dottar i øyrene? Sånn skikkeleg dottar i øyrene, sånn at du 'kej høyrer nokon ting?
Sidan du har dottar i øyrene hører du 'kje lyden so' e' utanfor hovude' ditt. Då høyrer du berre lyden, so' kjem av mangelen på lyd mellom dine eigne øyrer. Dette fordi d' 'kje e' hjernen so' lagar lyd, men munnen, viss du opnar 'an for å snakke då. (Vi har 'kje ein innebygd vifta, slik so' datamaskina.) Heilt ærleg, denne lyden so' 'kje e' nokon lyd i d' heile tatt, e' den mest intense lyden av dei alle. Har du tenkt på d'?

Så min teori e' at hjernen veit korleis lyd høyrest ut, då gir den tross alt signal vidare t' høresenteret. Derimot når den 'kje ska' gi nokon signal, fordi den 'kje får noke lyd inn, vert den litt forvirra, satt i "frys" modus (evt. sende' ut kvitt støy, type "kvitt-hjerne-støy", 'kje sånn "kvitt-radio-støy"...) Digresjon: Kvifor høyrer ein "kvitt-radio-støy" mykje høgare og intenst, enn musikk på radio'en? Ka e' d' so' gjer at ein blir heilt sprø av denne kvite støyen, so' radio'en sende' ut? Kan ein bli like sprø av den "kvite-hjerne-støyen"? T'bake t' der eg spora av. Ka signal skal hjernen gje ut no når den 'kje får noke signal inn då? Den ventar på neste lyd slik at den kan gi signal, dvs. den lyttar ekstra når d' e' mangel på lyd. I tomromma og mangelen på lyd, jobbar hjernen i høggir.

Musikk so' brukar prinsippet m' ekstrem bass, elle' andre verkemiddel der hjernen oppfattar tomrom innimellom musikken, e' musikk ein lett "får på hjernen". Her får hjernen ein meir krevande oppgåve, enn lyd so' e' konstant behageleg lyd, elle' lyd so' 'kje e' lyd i det heile teke. Den skal tolka tomromma og får beskjed om å "frysa" innimellom alt det so' e' mykje aktivitet. Vi vert hekta, musikken får oss til å høyre ekstra etter... E' d' verkeleg ingenting i desse tomromma utan musikk?

No har eg moglegens motbevist min eigen teori, men d' e' eit ganske fasinerande tankeeksperinment. Ja, tenk om eg har rett; at den lyden vi faktisk høyre ette', e' forskjellige nivå av ingen lyd...

E' da noke lyd, der da 'kje e' noken lyd? Korleis e' d' t' dømes å vær døv? Ka trur du dei høyrer, når dei 'kje høyre nokon ting? E' d' heilt stille, e' da susing, e' da berre fravær av lyd, elle'? Da får me truleg aldri veta, fordi me 'kje har noko mål for at ein blå farge ser blå ut for alle, elle' at ein c-dur skala høyrest likt ut for alle. Da e' eit anna ganske avansert tankeeksperiment so' du aldri kan bli ferdi å tenka på. Da har 'kje noken fasit. Eg like litt at da 'kje har noken fasit. Då kan ein kverulera og argumentera fram og t' bakars i da uendeliga... Hehe...

Sjøl om eg egentli vil at ting ska ha fasit då... Mystisk...

Følge du m' framleis, elle' datt du av ette' halvvegen? Viss du framleis følgje m', sjå på "Step by Step" og funder øve karrakteren t' Codeman elle' Cody. Han e' ein snodig, undrande, kul skrue. Hata den karrakteren då eg va lit'n, no digge eg den.

tirsdag 22. mai 2007

Mareritt, kommafeil og Piroska.


I natt hadde eg ein fæl drøm.

Den innebar at Piroska, norsklæreren min, skjellte meg ut framfor heile klassen, på grunn av mine ekstreme komma-feil. Eg sku' ha lært meg kommareglene, men hadde 'kje fått d' t' før examen, i Norsk. Dermed hadde eg skuffa ho.

Dess meir ho kjefta, fordi eg 'kje kunne kommareglene, dess ferre av dei kunne eg. T' slutt kunne eg ingen. Klarte 'kje å forsvare meg i d' heile tatt. Då skjedde d' so' måtte skje, Randi skylde' på noken andre; slik at d' 'kje kan vær' hennar feil. Så då skjellte eg ho ut, fordi ho 'kje hadde klart å finne ein god måte å lære meg kommareglene på. Eg hadde prøvd å gjøre sånn so' ho sa, og likevel hadde eg ørten kommafeil. Så skjellte ho meg ut, for andre gang, fremdeles framfor heile klassen, fordi eg 'kje klarte å forstå ho, og fordi eg hadde misforstått korleis eg sku' lære meg kommareglene.

Va' i grunnen veldi' forvirrendes, kordan ska' dette gå? Eg ska' følge kommareglene, og i tillegg bruke gehør for å høre kor d' ska' vær' komma? Så ville ho plutselig at eg bare sku' bruke kommareglene, 'kje bry meg om gehør, for eg klare aldri å høre kor d' ska' vær' komma. Plutselig ombestemte ho seg igjen, ville at eg sku' bruke gehør t' å finne ut kor d' ska' vær' komma. Siden eg e' født i Norge, m' norske foreldre, må eg ha eit innebygd gehør for komma... Våkna helt utslitt, og ganske forvirra. Visste 'kje ka eg sku' gjøre. Kommaregler e' 'kje d' optimale å drømme om...

Examen, i Norsk, har visst to eksemplarer av dei i neste veke :-S
E' eg sanndrømt?

Håpe 'kje d'! Før den ti', må eg lære meg, kor d' ska vær komma elle' ei. Dess meir eg tenke på komma, kommafeil og kommaregler, dess meir uforståelig blir dette vesle teiknet for meg. Eg lure på om komma, blir min "tue so' velte stort fjell"...

(Sikkert haugevis av kommafeil her i bloggen min også, beklager d'. I dag sikkert meir enn vanlig. Eg e' heilt forvirra no, eg...)

mandag 21. mai 2007

Hmm...

Eg skrive visst ganske så lange innlegg i min egen blogg, eg.
Sku' 'kje trudd at da verste fage', eg veit om, e' Norsk. Grunnen t' at eg syns da, e' at eg må skriva stil. Jaja. Eg e' min egen lille snodige skrue, meg sjøl.

Kanskje Torbjørn Ole, so' seie: "Randi, du må spele meir ette' gehør, ikkje berre ette' nota", har rett? (Indirekte og direkte)

Skul'n hadde vore mykje kjekkare, om ein 'kje heile ti'a sku' svartmala 'an... Da e' jo 'kje så gale å læra noke, da e' jo t' og m' kjekt t' tide. Berre ein har lyst t' å læra. Da e' vel kanskje stikkor'e?

søndag 20. mai 2007

Inside out, upside down?


Nokon gonger føler ein seg 'kje so' seg sjølv. Inside out, upside down. Skjønne du ka eg meine? På ein måte så veit ein 'kje ka ein har lyst t' å gjera, eller ka ein ska finna på (sjøl om ein har masse ein kunne gjort, lekse t.d.). Da e' litt sært i grunnen. Ein veit ka ein trur alle andre vil ein ska gjera, og slår seg t' ro m' da for ein liten periode. Probleme her e' då at eg e' 20 år, og vil bestemme sjøl ka eg ska gjera. Så då blir da heller t' at eg får lyst t å gjera ting so' sjokkere.
Sidan ein 'kje veit ka ein vil, så veit ein jo heller 'kje om da e' dei tinga so' sjokkere ein har lyst t' å gjera. Så då ende ein opp m' å gjer ingenting av da helle'... Eg berre gjer alt da so' e' blitt t' ein vane; surfa på nettet, snakka m' venna, eta, sova, tenka på alt eg burde gjort, osb. Innimellom seie eg kanskje ting so' gir reaksjona frå andre, berre for å sjå koss'n dei reagere. Hmm... Dette hørest kanskje ut so' eit typisk tenåringsproblem, krangling m' foreldre og sånn. Bryta ut, finna seg sjøl. Saken e' då at eg 'kje krangle 'm foreldrene mine. Eg berre føle på da, inni meg, at ting e' litt sært. Eg gjer jo forsåvidt nest'n ingenting, berre ytre mine meininga i hytt og pine. Når eg tenke t' bake, så pleie da å vær litt sånn på slutt'n tå skuleåret.

Hmm...

Eg sku vore kunstnar, då kunne eg laga eit bilde elle' musikkstsykke so' uttrykte nett ka eg føle. Da e' nesten so' om sist veka og veko før den, sine fantastiske begivenheta, gjer at mitt vanlige liv blir litt kjedelig, A4 på ein måte. (Nei, eg tenke 'kje på russetida. Da eg tenke på, e' fagbrevet og alt so' skjedde rondt da.)


Eg e' egentli' berre forvirra... Alle ting e' i endring for ti'a, og da like eg 'kje. Skul'n nærme seg slutt'n, og eg ska fløtta t' ein heilt ny plass. Fløtta vekk frå alt da eg kjenne, og gå på ein skule so' eg aldri har gått på før. Så da e' kanskje litt naturli' å bli litt forvirra. Bibelskul'n i Grimstad, here I come. Så kort ti' t', men akk så lenge t'. Eg glede meg t' da so' ligge framom, men grue meg t' å gi slipp på da so' e'. Eg føle da so' om eg e' midt i mellom to verd'na... Ein so' eg ska t' og ein so' eg e' på veg ut av. Berre å tenka på da e' nok t' å bli forvirra tå.

fredag 18. mai 2007

Gutta


Va' på russekonsert på 1880, lørdag 12. mai. Stemning på bånn og heller dårlig oppmøte av publikum. Så kvifor skriv eg dette? Jo, d' ska eg fortella deg no. So' øveskrifta tyde på, ska eg skriva om "Gutta". Ikkje hvilken so' helst gjeng m' gutta, men "Gutta". Ei gruppa frå Bærum, dei bur visst litt spredt rundtomkring i Norges land no, såvidt eg har forstått. Samma da, spele forsåvidt ingen rolle kor dei kjeme frå uansett.

Sjøl om stemninga i romme va' laber, va' da knall når dei va' på scena. Heilt ærlig så hadde eg gitt opp sjøl, viss eg va' dei, m' synet av oss so' sku vær publikum. Musikkstil'n va' blanding av HipHop og Rap, ingen av dei delane e' favorittstil'n min. At eg syns da va' bra når dei va på scenen, kan enten seia noke om "Gutta" elle' dei andre artistane. Du får velga sjøl korleis du vil tolka da. Faktume', sett m' mine auge, e' at dei hadde eit heidundrane sceneshow so' fekk ein t' å lika dei, sjøl om musikkstil'n va så som så. Har sett ei liknande gruppa før, so' gjor noke so' likna på scena, og da gjor seg lika mykje. I ein musikkstil so' rap e' da so' skjer på scana halve opplevinga, ansiktsuttrykk, koordinering osb. I tilfelle' t' "Gutta", va kjemien, dei seg i mellom og dei t' publikum, forskjell'n på suksess og fiasko. (Veit 'kje heilt om dei syns da va' fiasko elle' suksess, men eg syns no da va' suksess. Eg har jo faktisk skrive om dei her på bloggen min, og eg like egentli' 'kje rap. "Gutta" derimot trur eg at eg like, har 'kje heilt bestemt meg endå. Hehe...) Dersom du e' klar for norsk Rap, så kan dei anbefalast.

Musikk e fantastisk, vær open for da so' e' å finna. Du vert kanskje overraska, over å ta deg sjøl på fersken i å lika ting du aldri ville trudd. Da so' e' søppel når du har vore open for å lika da, kan du trygt sei at du 'kje like. Eller kan du da? Forståing for musikk e' vel ein tå dei tinga so' e' i utvikling heile live'. Da du 'kje like i dag kan du enda opp m' å lika om ti år, og da du like i dag kan du enda opp 'm å 'kje lika om ti år. Tenk på da du... E' d' noke musikk ein aldri blir lei tå?

Get the record started, open your eyes for a new world, be amazed.
You'll might learn things you never knew you never knew...

tirsdag 15. mai 2007

Russetid...

Eit par veke i mai kvart år sprette da ut russ øve alt.

Her og...

søndag 13. mai 2007

TAF-sangen

T' deg so' tok deg ti'a t' å gå innpå blogge min, for å sjå kva som e' å finne her, så kan du kosa deg m' TAF-sangen. Enjoy...

TAF-sangen
(mel: money, money, money):

vers:
Vi jobber, jobber, leker snobber
og på skolen mekkis mobber
går på TAAF
Taffer, taffer, aldri daffer,
se på oss når mat vi skaffer
går på TAAF

bridge:
Og lærerne, de hater oss
vil de beholde jobben, så må de sloss!
For viss de ikkje oss behager
kan vi love at vi klager

Ref:
Penger, penger, penger
Ingen venner
Når du går på TAF
Men kem trenger venner
vi har penger
for vi går på TAF

AAAAA, ka va teksten no?
Vi har penger, ingen venner
for vi går på TAF!

Noe sånnt går den, va' noen so' gikk på TAF før eg begynte på TAF so' laga tekst'n t' denne sangen. Eg fekk den av ein av dei, nærmare bestemt Ruben.

onsdag 9. mai 2007

I eit produksjonslokale i Laksevåg...

Bak ei dør m' denne logo'en sat ei svært nærvøs jente på mandag, i går og i dag. Ho hadde fagprøve... "Tenk om eg gjer ein fatal feil, tenke om eg øydelegge heile prøven. Tenk om..." Dette va' tanka' som stadig smaug seg inn i i hovudet mens ho jobba på spreng, dei timane ho va' på jobb. Sensorane va' innom, på besøk, då prøven starta. Dei ga' instruksar om all dokumentasjonen so' sku' produserast, og sendast t' dei på mail, før ho kunne begynna på den praktiske delen av prøven. Dei sku' koma att på onsdag, rundt lunch ti'e, og inspisera og vurdera arbeide'. All skriven dokumentasjon måtte ho kunne forsvara. Dersom dei syns d' va' kronglete skrive, kunne ho risikera å måtte forklara alt saman. Planlegging va' halve jobben sa dei, dette va' ein viktig del av prøven.

Onsdag kom. Sensorane kom til lunch, so' dei hadde sagt. No skulle jento grillast m' spørsmål og forsvara arbeide' ho hadde gjort. Finn brannvarslar, brannslukkingsapparat og førstehjelpskrin. Ka e' telefon nr'et t' brannvesenet? "Eeeemmm... 110 eller va' d' 112 eller kanskje 113? Viss eg kjem feil så kan dei sikkert setta meg over, kjem uansett fram dit eg ska', trur eg..." Pinlig grunnleggande kunskap og så huska ho 'kje ka nr som høyrde t' ka av dei viktige instansane.. Jaja... "Dette må enten bæra elle' brista.." Va' fyrste tanken so' kom.

Etter lenge og lengre enn langt; testing, forklaring og andre ting so' kjem opp under ein slik prøve, fekk ho belønninga. Sensorane hadde sett nok sa dei. Rakk fram høgre handa og sa: "Gratulerer, du har bestått. Det kjem skriftleg prov etter ei stund. Ikkje fortvil om det 'kje kjem m' d' første, slikt papirarbeid tek alltid litt ti'."

JA, endelig fekk ho forteneste for all svetten og slitet desse dagane har medført seg. Vurdert og akseptert, so' ein av Noregs fagarbeidarar m' fagbrev innanfor produksjonselektronikk.

Tenk; eg har blitt produksjonselektronikar.

Du veit sikkert 'kje heilt ka ein produksjonselektronikar gjer, men d' gjer 'kje noke. Du e' 'kje aleine om d'.

tirsdag 8. mai 2007

Hmm.. Denne testen likte eg... =)

You Inner Gender is Female
You're sensitive, caring, and willing to connect with anyone who's open to you.You make friends easily, and you enjoy all sorts of conversations.You understand most people you meet - better than they understand themselves. You're totally a woman... or at the very least, your soul is female.

lørdag 5. mai 2007

Fagprøve...

Detta e' då sånn eg ser ut frå ti' t' anna på jobb... Gassmaska e' vikti', hvertfall når ein ska lakkera, sjøl om dei andre ler av meg då eg ser ut so' ein komplett idiot... Digresjon; "Eg savne krøllene mine." Saken e' no sådan at ti'a for at eg ska ta fagprøve nærme seg m' stormskritt. Sjøl om alle seie t' meg at dette kjem t' å gå bra, så e' eg blitt litt nærvøs... Kan eg jobben min godt nok? Huske eg alle sikkerhetsrutinane no når da gjelde å huska dei? Har eg lært da eg ska ha lært i løpet av dei 4 årene eg har jobba på/i ClampOn? Kjem sensor t' å spørra meg om sånne ting so' eg ikkje kan? Klare eg å skriva nøyaktig ka eg ska gjera før eg ska gjera da, og utføra da på den ti'a eg seie at eg ska bruka på å gjera da? Alle mulige sånne tanka svirre rundt oppi hovudet mitt, no rett før startskudde ska gå. Da vil vel aller helst gå bra, håpe eg...